Update (13/7) RKVV Dommelen mbt vervanging rubbergranulaat - R.K.V.V. Dommelen

Update (13/7) RKVV Dommelen mbt vervanging rubbergranulaat

Update (13/7) RKVV Dommelen mbt vervanging rubbergranulaat

13 juli 2017 8:45


Op dit moment is RKVV Dommelen in overleg met de gemeente (en de 2 andere verenigingen) over het vervangen van het rubberganulaat op ons hoofdveld. RKVV Dommelen vindt het belangrijk de leden, ouders, vrijwilligers en betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Update donderdag 13 juli :
N.a.v. de raadsvergadering op do. 6 juli waarbij de raad instemde met het amendement om over te gaan tot vervanging van het rubbergranulaat, was er op dinsdag 10 juli een overleg tussen de 3 voetbalverenigingen en de gemeente. Tijdens dit overleg werden de voorwaarden besproken van deze vervanging en o.a. de financiele consequenties voor de verenigingen. Er is daarbij gesproken over het (alleen) vervangen van de huidige korrels met een veiligere korrel en ook over het vervangen van de complete toplaag inclusief de korrels. Aan beide scenario's kleven meerdere voor- en nadelen, zowel voor de verenigingen als voor de gemeente. Het bestuur van Dommelen heeft daar aangegeven dat zowel de gezondheid, de sportieve aspect, als de financiele gevolgen volledig in kaart moeten zijn, voordat men kan beslissen over een scenario.

Afgesproken is dat de gemeente, met de gemeenteraad, dit voorstel nog concreter uitwerkt en dan weer in overleg met ons gaat. Wij gaan er vanuit dat we met de gemeente en de andere verenigingen gezamenlijk tot een oplossing komen die naar ieders tevredenheid is. Niet alleen mbt het vervangen van het rubbergranulaat, ook op gebied van renovatie van de kleedlokalen en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van onze accommodatie, zijn we op dit moment in gesprek met de gemeente.
Op het moment dat er meer nieuws is, zullen dit via onze website weer communiceren. 


Bericht donderdag 6 juli :
Het volledige standpunt is hier te lezen. Hieronder staan alle zaken op een rijtje, welke door RKVV Dommelen in acht genomen zijn t.a.v. dit standpunt.

- Deskundigen zijn van mening dat er geen gezondheidsrisico’s bestaan voor het spelen
   op kunstgras met een rubbergranulaat infill;
- De gemeente Valkenswaard is ook nog steeds deze mening toegedaan;
- RKVV Dommelen hecht veel waarde aan de mening van de deskundigen (RIVM, GGD
  e.a.) en de gemeente Valkenswaard;
- RKVV Dommelen zal de belangen van haar leden te allen tijde voorop stellen;
   * Gezondheid
   * Sportief
   * Financieel
- Mogelijk laat de gemeente de keuze aan de verenigingen waarbij de kosten zullen 
   worden doorberekend;
- We weten nog niet wat de gemeenteraad gaat beslissen en de daadwerkelijke redenen
   voor een bepaalde keuze;
- Op dit moment zijn er teveel onzekerheden en vragen om verantwoord beslissingen te
   kunnen nemen.

Zodra er meer zekerheid is, zullen we onze leden wederom zo snel mogelijk informeren. Daarnaast zullen we altijd samen met de gemeente trachten naar de juiste oplossingen te zoeken. Wellicht dat daarbij ook de vervanging van de kleedlokalen kan worden meegenomen. Iets waar de vereniging al enige tijd mee bezig is en ook prioriteit heeft.

Delen

Lees meer over:
gemeente kunstgras rubbergranulaat

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!