Cookie beleid R.K.V.V. Dommelen

De website van R.K.V.V. Dommelen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleid en Protocol

Beleid en Protocol

Protocol; hoe te handelen bij discriminatie                                        Dommelen_Logo_transparant.png

Dit protocol is bedoeld voor de scheidsrechters. Zij hebben in de beschreven stappen namelijk de centrale rol, de verantwoordelijkheid wordt gedeeld door de aanvoerders van beide teams en de bestuurders van de club. Als het even kan, hopen we dat de wedstrijd kan worden uitgespeeld. Als de emoties te hoog zijn opgelopen, dan is het begrijpelijk dat dit niet gebeurd.

Situatie; discriminatie,racisme en/of bedreiging door publiek,  je hoort dat het plaatsvindt.

Stappenplan

 • Onderbreek de wedstrijd, informeer beide aanvoerders over wat er aan de hand is en staak de wedstrijd tijdelijk.
 • Verlaat het veld en ga naar binnen. Draag spelers, teamofficials en assistant-scheidsrechters op om naar binnen te gaan.
 • Stem de volgende opties af;
 • Bespreek het vervolg met beide aanvoerders, geef ze ook de gelegenheid om eventuele vervolgstappen te bespreken met medespelers, teamofficials en eventueel bestuur;
 • Actie van de aanvoerder richting publiek;
 • Laat indien mogelijk omroepen dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt, bij herhaling;
 • Neem bij elke keuze die je maakt in overweging wat het effect is op je eigen gemoedstoestand. Je moet tenslotte de wedstrijd to een goed einde leiden. Dit geldt ook voor de andere betrokkenen. Heeft het incident teg rote impact op jouw functioneren of kom je tot de conclusie dat de gemoederen te hoog zijn opgelopen, hervat dan niet en neem zelf de verantwoordelijkheid om de wedstrijd definitief te staken;
 • Hervat je de wedstrijd en vindt er herhaling plaats of lopen de gemoederen te hoog op neem dan zelf je verantwoordelijkheid en staak definitief de wedstrijd;
 • Meldt incident altijd aan de KNVB
Situatie; discriminatie,racisme en/of bedreiging door een speler of teamofficial,  je hoort dat het plaatsvindt.

Stappenplan

 • Onderbreek de wedstrijd;
 • Stuur de betreffende perso(o)n(en) van het veld door het tonen van de rode kaart;
 • Informeer beide aanvoerders over wat er aan de hand is;
 • Zoek contact met het slachtoffer,informeer hoe het met hem gaat;
 • Lopen de gemoederen in en/of rond het veld te hoog op, staak dan de wedstrijd tijdelijk;
 • Verlaat het veld en ga naar binnen. Draag spelers, teamofficials en assistant-scheidsrechters op om naar binnen te gaan.
 • Stem de volgende opties af;
 • Bespreek het vervolg met beide aanvoerders, geef ze ook de gelegenheid om eventuele vervolgstappen te bespreken met   

    medespelers, teamofficials en eventueel bestuur;

 • Actie van de aanvoerder richting publiek;
 • Laat indien mogelijk omroepen dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt, bij herhaling;
 • Neem bij elke keuze die je maakt in overweging wat het effect is op je eigen gemoedstoestand. Je moet tenslotte de wedstrijd to een goed einde leiden. Dit geldt ook voor de andere betrokkenen. Heeft het incident teg rote impact op jouw functioneren of kom je tot de conclusie dat de gemoederen te hoog zijn opgelopen, hervat dan niet en neem zelf de verantwoordelijkheid om de wedstrijd definitief te staken;
 • Zoek voor het hervatten van de wedstrijd contact met het slachtoffer en informeer hoe het met hem/haar gaar;
 • Hervat je de wedstrijd en vindt er herhaling plaats of lopen de gemoederen te hoog op neem dan zelf je verantwoordelijkheid en staak definitief de wedstrijd;
 • Meldt incident altijd aan de KNVB

Situatie; discriminatie,racisme en/of bedreiging door publiek,  je hoort niet dat het plaatsvindt.

Stappenplan

 • Onderbreek de wedstrijd;
 • Zoek de desbetreffende person op en luister naar hem en toon – zichtbaar voor iedereen- empathie;
 • Vertel de persoon dat je de wedstrijd tijdelijk staakt en informeer beide aanvoerders over wat er aan de hand is en staak de wedstrijd tijdelijk.
 • Verlaat het veld en ga naar binnen. Draag spelers, teamofficials en assistant-scheidsrechters op om naar binnen te gaan.
 • Stem de volgende opties af;
 • Bespreek het vervolg met beide aanvoerders, geef ze ook de gelegenheid om eventuele vervolgstappen te bespreken met medespelers, teamofficials en eventueel bestuur;
 • Actie van de aanvoerder richting publiek;
 • Laat indien mogelijk omroepen dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt, bij herhaling;
 • Neem bij elke keuze die je maakt in overweging wat het effect is op je eigen gemoedstoestand. Je moet tenslotte de wedstrijd to een goed einde leiden. Dit geldt ook voor de andere betrokkenen. Heeft het incident teg rote impact op jouw functioneren of kom je tot de conclusie dat de gemoederen te hoog zijn opgelopen, hervat dan niet en neem zelf de verantwoordelijkheid om de wedstrijd definitief te staken;
 • Zoek voor het hervatten van de wedstrijd contact met het slachtoffer, informeer hoe het met hem/haar gaat;
 • Hervat je de wedstrijd en vindt er herhaling plaats of lopen de gemoederen te hoog op neem dan zelf je verantwoordelijkheid en staak definitief de wedstrijd;
 • Meldt incident altijd aan de KNVB

Situatie;  Discriminatie,racisme en/of bedreiging van een official door publiek;.

Stappenplan

 • Onderbreek de wedstrijd;
 • Informeer beide aanvoerders over wat er aan de hand is en staak de wedstrijd tijdelijk.
 • Verlaat het veld en ga naar binnen. Draag spelers, teamofficials en assistant-scheidsrechters op om naar binnen te gaan.
 • Stem de volgende opties af;
 • Bespreek het vervolg met beide aanvoerders, geef ze ook de gelegenheid om eventuele vervolgstappen te bespreken met medespelers, teamofficials en eventueel bestuur;
 • Actie van de aanvoerder richting publiek;
 • Laat indien mogelijk omroepen dat de wedstrijd definitief wordt gestaakt, bij herhaling;
 • Neem bij elke keuze die je maakt in overweging wat het effect is op je eigen gemoedstoestand. Je moet tenslotte de wedstrijd to een goed einde leiden. Dit geldt ook voor de andere betrokkenen. Heeft het incident teg rote impact op jouw functioneren of kom je tot de conclusie dat de gemoederen te hoog zijn opgelopen, hervat dan niet en neem zelf de verantwoordelijkheid om de wedstrijd definitief te staken;
 • Hervat je de wedstrijd en vindt er herhaling plaats of lopen de gemoederen te hoog op neem dan zelf je verantwoordelijkheid en staak definitief de wedstrijd;
 • Meldt incident altijd aan de KNVB . Bij dreigende situaties kan je gebruik maken van het KNVB-noodnummer. De hulplijn is bested voor acute noodgevallen zoals, vechtpartijen, bedreigingen, mishandelingen of andersoortige voorvallen van agressie. De hulplijn is 24/7 bereikbaar via 0800-2299555.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTUURSREGLEMENT ‘ALCOHOL IN SPORTKANTINES’

 

 

Preambule                                                                                      Dommelen_Logo_transparant.png

 In overweging nemende dat:

 • sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement „Alcohol in sportkantines‟;
 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een door NOC*NSF erkende sportbond;
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
 • in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

heeft het bestuur van RKVV Dommelen het bestuursreglement „Alcohol in sportkantines‟ vastgesteld

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 1. Alcoholhoudende dranken:
  • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%
  • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
 2. Sociale Hygiëne:
  • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
  • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de
 3. Leidinggevenden: Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen uw vereniging dient u via een formulier  door te geven aan uw gemeente. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 1. Barvrijwilliger: Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is
 2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden
 3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant- koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft
 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of
 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van
 6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

 

1.        Het bestuur van RKVV Dommelen heeft het bestuursreglement

‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld.

 1. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in

 

Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

 

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

 

 1. Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft
 2. Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de

Artikel 5 - Huis- en gedragsregels

Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;

 1. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
 2. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
 3. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 4. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan „100% Bob, 0% op‟. Hierbij zijn de belangrijkste noties: „Geen alcohol drinken als je nog moet rijden‟ en „Maak als het kan een Bob-afspraak‟.
 5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
 6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals „happy hours‟, en „meters bier‟ zijn in de kantine niet toegestaan;
 7. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
 8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden

 De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:

…………….. nader af te spreken met de gemeente ………………

 1. Op de volgende tijdstippen wordt conform de gemeentelijke verordening alcohol geschonken:

…………….. nader af te spreken met de gemeente ………………

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

 1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud (advies NOC*NSF, wettelijke eis is 16 jaar);
 2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
 4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een ter zake deskundige ook een instructie geven aan barvrijwilligers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

Artikel 8 - Voorlichting 

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3)en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine
 2. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende

Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties 

 1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de
 2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de
 3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de

Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

 Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten 

 1. De sportvereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De sportvereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop
 1. De horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder bepaalde.
 1. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.
 1. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de sportkantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden
 1. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                      

Protocol Lief en Leed
Het protocol Lief en Leed geeft richtlijnen bij bijzondere gebeurtenissen als geboorte, huwelijk, jubilea, (ernstige) ziekte, (ziekenhuis-)opname, operatie en overlijden.

Het bestuur van de voetbalvereniging probeert zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te schenken bij dergelijke gebeurtenissen, maar heeft ook de oren en ogen van haar leden nodig, zodat de kans dat er een gebeurtenis over het hoofd wordt gezien zo klein mogelijk blijft.

 1. Overlijden van leden
 • Een van de leden van het Hoofdbestuur zoekt contact met de nabestaanden.
 • Namens het bestuur wordt een rouwkaart gestuurd.
 • Er wordt een In Memoriam geplaatst op de website*
 • In geval van actieve leden, ereleden, leden van verdienste. (oud) bestuursleden en vrijwilligers in functie, zal een of meerdere bestuursleden bij de begrafenis/crematie aanwezig zijn.*
 • Bij thuiswedstrijden wordt voorafgaande aan de aftrap een minuut stilte in acht genomen.*

       * In overleg tussen de voorzitter en de nabestaanden wordt afgesproken of dit op prijs wordt gesteld. 

Bij het overlijden van een aanverwant van het op dat moment actieve lid (kind, ouder, partner),  wordt er een rouwkaart gestuurd, namens het bestuur.

 1. Ernstige, langdurige ziekte en/of langdurige (ziekenhuis-)opname/operatie.
 • Namens het bestuur wordt een beterschapskaart gestuurd.
 • Er wordt een bezoek gebracht aan de zieke door een of meerdere bestuursleden of leden van de jeugdcommissie ( indien het een jeugdlid betreft)
 • Er wordt bij het bezoek een fruitmand of een bos bloemen meegenomen in het geval van een volwassen lid. Betreft het een jeugdlid, dan wordt afgestemd met de ouders/verzorgers wat een passend geschenk is. 
 1. Geboorte of huwelijk
 • Namens het bestuur wordt een felicitatiekaart gestuurd.
 • In het geval van geboorte wordt een klein en passend geschenk gegeven.
 1. Jubileum
 • In dit geval wordt met een jubileum bedoeld het bereiken van 25-, 40-, 50-, 60- , 75-jarig lidmaatschap van de RKVV Dommelen.
 • Namens het bestuur wordt de jubilaris schriftelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de huldiging tijdens de nieuwjaarsreceptie van het jaar waarin het jubileum plaats vindt.
 • De jubilaris ontvang een bos bloemen een speldje van de club en bij 50- , 60- , en 75-jaar een geschenk in de vorm van een pen met inscriptie.
 • Een week voor de jubileumdatum wordt er namens het bestuur een felicitatiekaartje gestuurd.

Februari 2022.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!