• RKVV Dommelen
  • RKVV Dommelen
  • RKVV Dommelenvacatures


    

Gebruik deze sneltoetsen voor meer informatie [Laatste update 2014-09-22] 

 
alt  

Bijeenkomst Interne Scounting i.s.m. KNVB

Op zaterdag 22 november a.s. staat er een bijeenkomst gepland tbv onze interne scouting. Tijdens deze bijeenkomst zal Mark den Brok van de KNVB d.m.v een presentatie en een praktijkvoorbeeld uitleg geven over het scouten zoals dit bij de KNVB wordt gedaan. 

Het programma zal Lees verder...


 
logo RKVV Dommelen
 

Van de Supportersvereniging

Op maandag 15 december 2014, aanvang 20.30, vindt op Sportpark ’t Heike de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging plaats. Na afloop van deze vergadering is er voor de aanwezige leden gelegenheid om in de kantine onder het genot van een drankje na te praten.

AGENDA:
• Opening
• Notulen jaarvergadering van 13 december 2013
• Verslag penningmeester seizoen 2013-2014
• Begroting seizoen 2014-2015
• Verslag Kascontrolecommissie
• Verkiezing Kascontrolecommissie
• Voorstel verhoging contributie
• Verslag secretaris
• Rondvraag
• Sluiting


Voor de vergadering en na afloop bestaat de mogelijkheid om uw contributie voor het lopende seizoen 2013-2014 te voldoen, mocht u dit nog niet gedaan hebben.
Uiteraard kan uw contributie ook overgemaakt worden op rekeningnummer
NL 38 RABO 01529 54 791 t.n.v. Supportersvereniging RKVV Dommelen t.a.v. de penningmeester.


 
vsn voetbaldagen  

VSN Specsavers Voetbaldagen 2015

Na het grote succes van de voetbaldagen in 2015, organiseert RKVV Dommelen ook in 2015 ism Voetbalschool Nederland de VSN Specsavers Voetbaldagen op sportpark ’t Heike. Specsavers Valkenswaard zal in 2015 wederom als hoofdsponsor van de voetbaldagen fungeren, naast het jeugd-hoofdsponsorschap bij RKVV Dommelen. Specsavers Valkenswaard wil middels deze mooie voetbalactiviteit de Valkenswaardse en regionale jeugd actief ondersteunen in het beleven van het voetbalplezier.

Van maandag 17 t/m vrijdag 21 augustus 2015 zullen Lees meer...


 


vacatures

 
ToekomstVisieValkenswaard

We zoeken nog mensen die ...

lees meer...


 

Webhosting by EKamatika